Huurcontract voor stallen/weiden/paddock voor paarden

 

 

Tussen: Dhr. BRUNEEL Stéphane, eigenaar van manege STOETERIJ VAN ‘T

            MOLENVONDEL , hieronder genoemd « de verhuurder »

 

En: Dhr./Mevr.………………………………………………………………………………………………….

Gelegen:…………………………………………………………………………………………………………

Email : …………………………………………………..@..............................................................

Hieronder genoemd «  de huurder »

 

zijn overeengekomen dat:

 

De huur zal zijn voor:

 

Dhr./Mevr.…………………………………………………………………………………………… Eigenaar van het paard

Naam van het paard:………………….…………………………………………………………………………………

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………….

Soort: ……………………………………………………………………………………………………………………

Geslacht: ……………………………………………………………………………………………………………………..

ID Nummer:………………………………………………………………………………………………………………

 

Het Leasen

De huurder huurt een of meerdere boxen voor een periode van een jaar met stilzwijgende verlenging als er geen opzeg gedaan wordt door een van de partijen drie maanden voor de vervaldatum.

 

Prijs

 

  1. 405€ Volpensioen luxe paard ( kast inbegrepen)

  2. 355€ Volpensioen luxe pony (kast inbegrepen)

  3. 375€ Volpensioen « Bronzen » Paard

    • Met kast (+10€)

  4. 345€ Volpensioen «  Bronzen » Pony

    • Met kast (+10€)

  5. 205€ Pensioen Weide /Paddock ( Paard of pony)

 

Indien gewenst kan onderstaande toegevoegd worden:

 

  1. 25€ Extra hooi

 

De facturatie van de huur van de stal kan worden gewijzigd op voorwaarde dat u ten minste 10 dagen voor de volgende maand een email stuurt aan administratie@mangebruneel.

 

 

Betaling

 

Dit contract kan worden beëindigd op verzoek van de verhuurder of huurder met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
In geval van niet-naleving van de interne voorschriften, behoudt de verhuurder zich het recht om dit contract binnen 1 maand te beëindigen

 

Gedaan in Kampenhout, op …………………………………………..

In 2 exemplaren

 

 

 

 

 

 

De ondertekening van dit contract moet worden voorafgegaan door de handgeschreven vermelding "gelezen en goedgekeurd"

 

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. Bruneel Stephane                                                                                           De huurder Eigenaar van  stoeterij van ‘t Molenvondel                                   (naam-en- achternaam-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: De manege wijst elke verantwoordelijkheid af voor ongelukken die zich kunnen voordoen tussen paarden, zowel in de infrastructuur van de mange als in de weilanden